PERSONVERNSPOLITIK

1) INFORMASJON OM INNSAMLING AV PERSONLIGE DATA OG KONTAKTOPPLYSNINGER OM ANSVARLIG

1.1 Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt, og takker for interessen. Nedenfor informerer vi deg om hvordan vi håndterer personopplysningene dine når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle data som du kan identifiseres personlig med.

1.2 Personen som er ansvarlig for databehandling på dette nettstedet under DSGVO er Miravina. Personen som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet og virkemåten for behandling av personopplysninger.

1.3 Av sikkerhetsmessige årsaker og for å beskytte overføring av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. Bestillinger eller henvendelser til den ansvarlige personen), bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. Du kan gjenkjenne en kryptert forbindelse ved hjelp av tegnstrengen „https: //“ og låsesymbolet i nettleserlinjen.

2) INNSAMLING AV DATA NÅR DU BESØKER VÅRE NETTSIDE
Hvis du bare bruker nettstedet vårt til informasjonsformål, dvs. hvis du ikke registrerer eller gir oss informasjon på annen måte, samler vi bare inn dataene som nettleseren din sender til serveren vår (såkalte „serverlogger“). Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendig for at vi skal kunne vise nettstedet:

Vårt besøkte nettsted
Dato og tidspunkt for tilgang
Mengden data sendt i byte
Kilde / referanse som du kom til siden fra
Nettleser brukt
Operativsystem i bruk
Brukt IP-adresse (om nødvendig i anonym form)
Behandlingen utføres i samsvar med art. 6 stk. 1 lit.f DSGVO basert på vår legitime interesse i å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt. Dataene blir ikke videreformidlet eller brukt på annen måte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å sjekke serverlogger etterpå hvis det er spesifikke indikasjoner på ulovlig bruk.

3) TILBEREDNING
For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi såkalte cookies på forskjellige sider. Dette er små tekstfiler som er lagret på sluttenheten. Noen av informasjonskapslene vi bruker slettes etter nettleserøkten, dvs. etter at du har lukket nettleseren din (såkalte øktcookies). Andre informasjonskapsler forblir på terminalenheten din, og lar oss eller våre partnerselskaper gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker (vedvarende informasjonskapsler). Når informasjonskapsler plasseres, samler de inn og behandler viss brukerinformasjon i en individuell skala, for eksempel nettleser- og stedsdata og IP-adresser. Permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en viss periode, som kan variere avhengig av informasjonskapsel.

I noen tilfeller brukes informasjonskapsler for å forenkle bestillingsprosessen ved å lagre innstillinger (for eksempel å huske innholdet i en virtuell handlevogn for et senere besøk på nettstedet). I den grad personopplysninger også behandles ved hjelp av individuelle informasjonskapsler implementert av oss, utføres behandlingen i samsvar med art. 6 stk. 1 bokstav b DSGVO, enten for oppfyllelse av kontrakten eller i samsvar med art. 6 stk. 1 bokstav f DSGVO for å beskytte våre legitime interesser i best mulig funksjonalitet på nettstedet og en kundevennlig og effektiv utforming av nettstedsbesøket.

Under visse omstendigheter samarbeider vi med reklamepartnere som hjelper oss med å gjøre våre internetttilbud mer interessante for deg. For dette formålet lagres også informasjonskapsler fra partnerbedrifter på harddisken din når du besøker nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Hvis vi samarbeider med de nevnte annonseringspartnerne, vil du bli informert hver for seg og hver for seg om bruken av slike informasjonskapsler og omfanget av informasjonen som samles inn i alle fall innenfor de følgende avsnittene.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om plasseringen av informasjonskapsler og at du selv kan bestemme om du vil godta disse informasjonskapslene eller ikke godta dem i visse tilfeller eller generelt. Hver nettleser er forskjellig i måten den administrerer informasjonskapselinnstillinger på. Dette er beskrevet i hjelpemenyen i hver nettleser, som forklarer hvordan du endrer informasjonskapselinnstillingene dine. Du finner disse for hvilken som helst nettleser under følgende lenker:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=no&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Vær oppmerksom på at funksjonaliteten til nettstedet vårt kan være begrenset hvis informasjonskapsler ikke godtas.

4) KONTAKT
Personopplysninger samles inn når du kontakter oss (f.eks. Via kontaktskjema eller e-post). Du kan se hvilke data som samles inn når det gjelder et kontaktskjema, på det respektive kontaktskjemaet. Disse dataene lagres og brukes bare for å svare på forespørselen din eller for å kontakte deg og den tilknyttede tekniske administrasjonen. Det juridiske grunnlaget for databehandling er vår legitime interesse i å svare på din forespørsel i samsvar med artikkel 6 (2). 1, lit. f DSGVO. Hvis kontaktpersonen din har som mål å inngå en kontrakt, er det et ytterligere juridisk grunnlag for behandlingen Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO. Dataene dine blir slettet etter den endelige behandlingen av søknaden din. Dette er tilfellet dersom det på bakgrunn av omstendighetene kan konkluderes med at spørsmålet er avklart tilstrekkelig og det ikke er noen juridisk forpliktelse til å forhindre dette.

5) DATABEHANDLING NÅR DU ÅPNER KUNDEKONTO OG FOR BEHANDLING AV KONTRAKT
I samsvar med artikkel 6 nr. 2 1, lit. b DSGVO, vil personopplysningene fortsette å bli samlet inn og behandlet hvis du gir oss denne informasjonen med det formål å utføre en kontrakt eller åpne en kundekonto. Hvilke data som samles inn kan sees på de respektive inngangsskjemaene. Sletting av kundekontoen er mulig når som helst og kan gjøres ved å sende en melding til den ovennevnte adressen til den ansvarlige personen. Vi lagrer informasjonen du gir oss og bruker den til å behandle kontrakten. Etter fullstendig behandling av kontrakten eller sletting av kundekontoen din, blir dine data angående skatte- og kommersielle oppbevaringsperioder blokkert og slettet etter disse periodene, med mindre du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til videre bruk av dine data eller videre bruk tillatt i henhold til lov. av data er reservert av oss, som vi vil informere deg om nedenfor.

6) BRUK DATA FOR DIREKTE ANNONSERING
Sende nyhetsbrevet til eksisterende kunder

Hvis du har gitt oss e-postadressen din når du kjøper varer eller tjenester, forbeholder vi oss retten til regelmessig å sende deg tilbud på e-post om lignende varer eller tjenester fra vårt sortiment til de du allerede har kjøpt. I samsvar med § 7, nr. 3 UWG, vi trenger ikke å få separat tillatelse til dette. I denne forbindelse utføres behandlingen av data utelukkende på grunnlag av vår legitime interesse for personlig direkte annonsering i samsvar med artikkel 6 (2). 1, lit. f DSGVO. Hvis du opprinnelig motsatte deg bruken av e-postadressen din for dette formålet, vil vi ikke sende deg en e-post. Du har til enhver tid rett til å motsette deg bruken av e-postadressen din til ovennevnte reklameformål med virkning for fremtiden ved å varsle den ansvarlige personen som er nevnt i begynnelsen av dette dokumentet. For dette påløper du bare overføringskostnader i samsvar med grunntakstene. Når du mottar varselet om innsigelse, vil bruken av e-postadressen din i reklameformål stoppe umiddelbart.

7) DATABEHANDLING FOR BESTILLING
7.1 For behandlingen av bestillingen din samarbeider vi med følgende tjenesteleverandører som støtter oss helt eller delvis i gjennomføringen av inngåtte kontrakter. Visse personopplysninger overføres til disse tjenesteleverandørene i samsvar med følgende informasjon.

Personopplysningene vi samler inn videreføres til transportselskapet som er ansvarlig for leveransen som en del av kontraktsbehandlingen, i den grad dette er nødvendig for levering av varene. Betalingsdataene dine overføres til den tildelte kredittinstitusjonen som en del av betalingsbehandlingen, i den grad dette er nødvendig for betalingsbehandling. Hvis betalingstjenesteleverandører brukes, vil vi informere deg eksplisitt om dette nedenfor. Det juridiske grunnlaget for dataoverføring er artikkel 6 nr. 1. 1, lit. b DSGVO.

7.2 Vi samarbeider med eksterne transportpartnere for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor våre kunder. Vi videreformidler ditt navn og leveringsadresse til en fraktpartner valgt av oss, utelukkende for levering av varer i samsvar med art. 6, avsnitt. 1 lit. b DSGVO.

7.3 Bruk av betalingstjenesteleverandører (betalingstjenesteleverandører)

 • Paypal
  Ved betaling via PayPal, kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal eller – hvis tilbudt – „kjøp på konto“ eller „betaling i avbetaling“ via PayPal, overfører vi betalingsinformasjonen din til PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt „PayPal“) for betalingsbehandling. Dataene skal overføres i samsvar med artikkel 6 nr. 2. 1, bokstav b DSGVO, og bare i den grad dette er nødvendig for behandling av betalinger.
  PayPal forbeholder seg retten til å foreta en kredittsjekk av betalingsmåtenes kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal eller – hvis tilbudt – „kjøp på konto“ eller „betaling i avdrag“ via PayPal. For dette formålet kan betalingsdataene dine overføres til kredittbyråene i samsvar med artikkel 6 (2). 1, bokstav f DSGVO, basert på PayPals legitime interesse i å bestemme din solvens. PayPal bruker resultatet av kredittvurderingen angående den statistiske sannsynligheten for manglende betaling for å bestemme leveransen av den respektive betalingsmåten. Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte poengverdier). Hvis poengsummen er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av poengsummen inkluderer, men er ikke begrenset til, adressedata. Mer informasjon om databeskyttelse, inkludert informasjon om kredittbyråene som brukes, finner du i PayPal personvernregler: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
  Du kan når som helst motsette deg denne behandlingen av dataene dine ved å sende en melding til PayPal. Imidlertid kan PayPal fremdeles ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis det er nødvendig å behandle betalingen din i samsvar med kontrakten.
 • UMIDDELBART – Hvis du velger betalingsmåte „Umiddelbart“, blir betalingen behandlet av betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (heretter „Umiddelbart“), som vi vil motta informasjonen du oppga under bestillingsprosessen. sammen med detaljene i bestillingen din i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO viderefører. Sofort GmbH er en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dataene dine blir bare videreformidlet med det formål å behandle betalingen hos betalingstjenesteleverandøren Umiddelbart og bare i den grad det er nødvendig. Du finner mer informasjon om SOFORTs databeskyttelsesforskrifter på følgende Internett-adresse: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
 • stripet
  Hvis du velger en betalingsmåte fra betalingstjenesteleverandøren Stripe, blir betalingen behandlet gjennom betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, som vi gir informasjonen din under bestillingsprosess sammen med detaljene for bestilling (navn, adresse, kontonummer, bankkode, muligens kredittkortnummer, fakturabeløp, valuta og transaksjonsnummer) i samsvar med art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO. Dataene dine vil bare bli gitt videre til betalingsbehandling hos betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd. og bare i den grad det er nødvendig for dette formålet. Du finner mer informasjon om Stripes databeskyttelse på URL https://stripe.com/de/terms.

8) ONLINE MARKEDSFØRING
Bruke Google AdWords konverteringssporing

Dette nettstedet bruker det elektroniske annonseringsprogrammet „Google AdWords“ og som en del av Google AdWords konverteringssporing av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Vi bruker Google Adwords-tjenesten for å gjøre oppmerksom på våre attraktive tilbud på eksterne nettsteder ved hjelp av reklamemateriale (såkalt Google Adwords). Basert på dataene fra reklamekampanjene kan vi bestemme hvor vellykkede de enkelte annonseringstiltakene er. På denne måten prøver vi å vise deg reklame som er interessant for deg, å gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg og å foreta en rimelig beregning av annonseringskostnadene.

Cookien for konverteringssporing angis når en bruker klikker på en AdWords-annonse fra Google. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på datasystemet ditt. Disse informasjonskapslene utløper vanligvis etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker bestemte sider på dette nettstedet og informasjonskapselen ikke har utløpt, kan Google og vi gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til den siden. Hver Google AdWords-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Som et resultat kan ikke informasjonskapsler spores på AdWords-kundenes nettsteder. Informasjonen som samles inn gjennom konverteringskaken brukes til å lage konverteringsstatistikk for annonsører som har valgt konverteringssporing. Kunder får beskjed om det totale antallet brukere som klikket på annonsen sin og ble omdirigert til en side med en konverteringssporingstag. Imidlertid mottar de ikke informasjon som kan brukes til å personlig identifisere brukere. Hvis du ikke vil delta i sporing, kan du blokkere denne bruken ved å deaktivere Googles konverteringssporingskake i nettleseren din under Brukerinnstillinger. Du vil ikke bli inkludert i statistikken for konverteringssporing. Vi bruker Google Adwords på grunn av vår legitime interesse for målrettet annonsering i samsvar med artikkel 6 (1). 1, lit. f DSGVO.

Google LLC, med hovedkontor i USA, er sertifisert til vår European Privacy Shield-avtale, som garanterer overholdelse av det databeskyttelsesnivået som gjelder i EU.

Mer informasjon om Googles personvernregler finner du på følgende Internett-adresse: http://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan deaktivere informasjonskapsler for reklameinnstillinger permanent ved å gjøre den riktige innstillingen i nettleserprogramvaren din for å forhindre dem, eller ved å laste ned og installere plugin-modulen for nettleser tilgjengelig på følgende lenke:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Enkelte funksjoner på dette nettstedet er kanskje ikke tilgjengelig eller kan bare brukes i begrenset grad hvis du har deaktivert bruken av informasjonskapsler.

9) RETARGETING / REMARKETING / ADVERTINGING ANBEFALING
Facebook Custom Audience på pikselmetoden
Dette nettstedet bruker „Facebook-piksler“ fra Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“). Med uttrykkelig samtykke kan brukernes oppførsel spores etter å ha sett eller klikket på en Facebook-annonse. Denne prosessen brukes til å evaluere effektiviteten av Facebook-annonser for statistiske formål og markedsundersøkelsesformål, og kan bidra til å optimalisere fremtidig annonseringsinnsats.
Dataene som samles inn er anonyme for oss og lar oss derfor ikke trekke noen konklusjoner om identiteten til brukerne. Imidlertid lagres og behandles dataene av Facebook, slik at en forbindelse til den respektive brukerprofilen er mulig, og Facebook kan bruke dataene til egne reklameformål i samsvar med retningslinjene for Facebooks bruk av data (https: // www .facebook.com / / om / privatliv /). Du kan gjøre det mulig for Facebook og dets tilknyttede selskaper å plassere annonser på og utenfor Facebook. En informasjonskapsel kan også lagres på datamaskinen din for disse formålene. Disse behandlingsoperasjonene vil bare bli utført hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6 (1). 1, brev til DSGVO.
Tillatelse til å bruke Facebook-piksler kan bare gis av brukere over 13 år. Hvis du er yngre, ber vi deg om å be vergen din om tillatelse.
Facebook Inc. med hovedkontor i USA er sertifisert til vår European Privacy Shield-avtale, som garanterer overholdelse av nivået på databeskyttelse som gjelder i EU.
For å deaktivere bruken av informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du stille inn nettleseren din slik at det ikke kan lagres flere informasjonskapsler på datamaskinen din i fremtiden, eller at informasjonskapsler som allerede er lagret blir slettet. Deaktivering av alle informasjonskapsler kan imidlertid bety at noen funksjoner på nettstedet vårt ikke lenger kan utføres. Du kan også deaktivere tredjeparts bruk av informasjonskapsler som Facebook på følgende nettsted for Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.

10) RETTIGHETENE FOR DATAFAGET
10.1 Gjeldende personvernlov gir deg omfattende rettigheter (rett til informasjon og inngripen) overfor personen som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, som vi informerer deg om nedenfor:

 • Rett til innsyn i henhold til artikkel 15 DSGVO: Spesielt har du rett til å få tilgang til dine personopplysninger som er behandlet av oss, behandlingsformål, kategoriene av personopplysninger som er behandlet, mottakerne eller kategorier av mottakere som dataene dine har vært til eller vil bli overført, den planlagte oppbevaringsperioden eller kriteriene for å bestemme oppbevaringsperioden, eksistensen av en rett til rettelse, sletting, begrensning av behandlingen, motstand mot behandling, klage til en tilsynsmyndighet, opprinnelsen til dine data hvis ikke gitt av oss samlet inn, eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering og, der det er relevant, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, og omfanget og forventede konsekvenser av slik behandling for deg, samt din rett til å bli informert om garantier i henhold til artikkel 46 i personverndirektivet når dataene dine overføres til tredjeland
 • Rett til rettelse basert på kunst. 16 DPA: Du har rett til å få feil data om deg korrigert uten forsinkelse og / eller å få fylt ut ufullstendige data av oss;
 • Rett til sletting i henhold til art. 17 DSGVO: Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger hvis vilkårene i art. 17 nr. 1 DSGVO er oppfylt. Denne retten gjelder imidlertid ikke, spesielt hvis behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon, for å oppfylle en juridisk forpliktelse av offentlig interesse eller for å gjøre juridiske krav eller for å forsvare;
 • Rett til begrensning av behandlingen på grunnlag av art. 18 DPA: Du har rett til å be om en begrensning i behandlingen av dine personopplysninger så lenge nøyaktigheten til dine data som du bestrider blir sjekket hvis du nekter å slette dataene dine på grunnlag av ulovlig behandling og i stedet ber om begrensningen av behandlingen av dataene dine hvis du trenger dine data for kravet, utøvelsen eller forsvaret av juridiske krav etter at vi ikke lenger trenger disse dataene, etter at formålet er oppnådd, eller hvis du har motsatt deg på grunnlag av din spesifikke situasjon, som så lenge det ennå ikke er slått fast at våre legitime grunner oppveier innvendingen;
 • Rett til informasjon i samsvar med art. DSGVO: Hvis du har hevdet den behandlingsansvarlige retten til å rette, slette eller begrense behandlingen, er behandlingsansvarlig forpliktet til å informere alle mottakere som personopplysningene om deg har blitt videreformidlet til. informere denne korreksjonen, slettingen eller begrensningen av behandlingen, med mindre dette viser seg umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats. Du har rett til å bli varslet om disse mottakerne.
 • Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 DSGVO: Du har rett til å motta dine personlige data som du har gitt oss i et strukturert, ordinært og maskinlesbart format eller å be om at de overføres til en annen ansvarlig person, i den grad dette er teknisk mulig;
 • Rett til å tilbakekalle samtykke gitt i henhold til art. 7 nr. 3 DSGVO: Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen av data når som helst med virkning for fremtiden. I tilfelle tilbakekall, vil vi umiddelbart slette de aktuelle dataene, med mindre videre behandling ikke kan baseres på et lovlig grunnlag for behandling uten samtykke. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som er utført på grunnlag av samtykke før tilbaketrekningen;
 • klagerett i henhold til artikkel 77 DSGVO: Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med personvernmyndigheten, har du rett – uten å berøre andre administrative eller rettsmessige virkemidler – å klage til en tilsynsmyndighet, i spesielt: i medlemsstaten der du bor, stedet der du jobber eller stedet der den påståtte overtredelsen oppstår.

10.2 RETT TIL FORMÅL

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE DATA PÅ GRUNNEN FOR VÅRE ALTERNATIVE JURIDISKE INTERESSER UNDER EN BALANSE AV INTERESSE, HAR DU RETTEN TIL Å MOTTE DENNE BEHANDLINGEN når som helst for begrunnelse utenfor din fremtid.
HVIS DU BRUKER RETTEN FOR FORMÅL, STOPPER VI BEHANDLINGEN AV DE RELEVANTE DATA. Vi forbeholder oss imidlertid DOMSTOLEN FOR VIDERE BEHANDLING HVIS VI KAN BEVISE at det er obligatoriske grunner til behandling av behovsbeskyttelse og som er sterkere enn dine interesser, grunnleggende rettigheter og frihetsrettigheter eller referert til av rettigheter. TOG ELLER FORSVAR.

HVIS DINE PERSONLIGE DATA BEHANDLES AV OSS FOR FORMÅLET MED DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RETTEN TIL å MÅL når som helst for behandlingen av dine personlige data for formålet med denne markedsføringen. DU KAN BRUKE RETTEN TIL Å MÅLE SOM BESKRIVET OVER.

HVIS DU TRENGER RETTEN FOR Å FORMÅL, BEHANDLER VI FORTSATT DE RELEVANTE DATA FOR DIREKTE MARKEDSFØRINGSMÅL.

11) OPPBEVARINGSVARIGHET AV PERSONLIGE DATA
Varigheten av lagring av personopplysninger bestemmes av de respektive lovlige oppbevaringsperiodene (f.eks. Kommersielle perioder og oppbevaringsperioder). Ved slutten av perioden vil de aktuelle dataene rutinemessig slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for gjennomføring eller oppstart av kontrakten, og / eller hvis vi ikke lenger har en legitim interesse i videre lagring.

12) Klarna

For å kunne tilby deg Klarnas betalingsalternativer, vil vi sende til Klarna visse aspekter av din personlige informasjon, for eksempel kontakt- og bestillingsdetaljer, for at Klarna skal vurdere om du kvalifiserer for betalingsalternativene deres og for å skreddersy betalingsalternativene for deg.

Generell informasjon om Klarna finner du her. Dine personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og i samsvar med opplysningene i Klarnas personvernerklæring.